Használati feltételek

Használati feltételek

       1. A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
Üdvözöljük a Fruugo elektronikus vásárlási oldalain, amelyeket a Fruugo.com Ltd. és a Fruugo.com Ltd. teljes tulajdonú leányvállalatai biztosítanak Önnek, beleértve a Fruugo Ireland Ltd.-t („mi” vagy „mi”).

Ezek a használati feltételek ("TOU") szabályozzák, hogy hogyan használja a Fruugo oldalán nyújtott tartalmakat, szoftvert és szolgáltatásokat. A Fruugo használatával elfogadja, és kötelező érvényűnek ismeri el a TOU kikötéseit. Ha nem ért egyet a TOU kikötéseivel vagy az esetleges változtatásokkal, szakítsa meg a Fruugo további használatát.
Időről időre frissíthetjük a TOU-t, és nem feltétlenül küldünk erről értesítést. Időszakosan olvassa át a TOU-t, és ellenőrizze, hogy történt-e változás a használati feltételek oldalán.
Minden új funkció, bővítés vagy a szolgáltatás új tulajdonságainak bevezetése a TOU tárgyát fogja képezni, hacsak erről kifejezetten másképp nem rendelkezünk. Egy adott Fruugo szolgáltatás használata az ilyen szolgáltatásra alkalmazott irányelvek és szabályzatok tárgyát is képezheti, amit időről időre a Fruugo közzétehet és változtathat. Ezeket az irányelveket és szabályzatokat hivatkozással tartalmazza a TOU. A TOU és bármilyen irányelv vagy szabályzat közt fellépő következetlenség esetén a TOU lesz az irányadó.
       2. AZ ÖN REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEI
A szolgáltatás használatára való tekintettel ön beleegyezik, hogy: (a) igaz, pontos, aktuális és teljes információkkal szolgál személyéről, amikor a szolgáltatás regisztrációs űrlapján ("Regisztrációs adatok") ezeket kérjük, és (b) kezeli és azonnal frissíti a regisztrációs adatokat, hogy azok pontosan és teljesen a valóságot tükrözzék.
Legalább tizenhat (16) éves kell legyen. Ha lakóhely szerinti országában még nem töltötte be a törvényes korhatárt, az ön nevében szülei vagy gyámja kell elvégezzék a regisztrációt.
Ha valótlan, pontatlan vagy hiányos információkat ad meg, vagy alapos okunk van feltételezni, hogy ezek az információk valótlanok, pontatlanok vagy hiányosak, jogunkban áll felszámolni fiókját és megtagadni a szolgáltatás minden további használatát (vagy annak bármely részét).
       3. FRUUGO FIÓK, JELSZÓ ÉS BIZTONSÁG
A szolgáltatás regisztrációs eljárásnak végeztével kijelölünk egy jelszót és egy fiókot. A jelszó és a fiók bizalmas kezelése az ön feladata, és teljes körű felelősséggel tartozik minden tevékenységért, amelyet az ön jelszavával vagy fiókjával végeznek. Beleegyezik, hogy azonnal értesít minket, ha jelszavát vagy fiókját bármilyen célra jogtalanul használták, vagy a biztonságot bármilyen módon megsértették. Nem áll módunkban, és nem fogunk felelősséget vállalni semmilyen veszteségért vagy károsodásért, amely ennek a fejezetnek a be nem tartása következtében történt.
       4. FRUUGO ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
A regisztrációs adatok és egyes más információk személyéről a Fruugo adatvédelmi szabályzatának tárgyát képezik. További információkért, kérjük olvassa el az adatvédelmi szabályzat oldalán az adatvédelmi szabályzatunk teljes szövegét.
Beleegyezik, hogy fiókjának adatait és az ön tartalmait elérjük, megőrizzük és nyilvánosságra hozzuk: (a) partnervállalataink számára világszerte, hogy hatékonyan tudjanak önnek és másoknak tartalmakkal szolgálni; (b) fiókjának megfelelő felügyeletének céljából, standard működési eljárásainkkal összhangban; és (c) ha erre törvény kötelez, vagy jóhiszeműen és abban a meggyőződésben, hogy minden ilyen hozzáférés, megőrzés és nyilvánosságra hozás indokoltan szükséges hogy: (i) eleget tegyünk jogi kötelezettségünknek; (ii) érvényesítsük a TOU-t; (iii) megválaszoljuk a harmadik felek jogait sértő tartalmakat illető követeléseket; (iv) válaszoljunk az ügyfélszolgálathoz intézett kéréseire; (v) megóvjuk a szolgáltatás, annak használói és a nyilvánosság jogait, tulajdonát vagy biztonságát. Felvételt készíthetünk az ügyfélszolgálati telefonhívásokról és egyéb információkat gyűjthetünk az ön és a Fruugo valamint az ön és az általunk képviselt kiskereskedők közötti interakciókkal kapcsolatosan.
       5. TERMÉKEK ÉS KÉZBESÍTÉS

A Fruugo-n bemutatott minden terméket harmadik fél független kereskedők forgalmazzák. A Fruugo sem vásárlója, sem forgalmazója a forgalmazó termékeinek. A Fruugo a platformot szolgáltatja, ahol a kereskedők és ügyfeleik tranzakciókat bonyolíthatnak le. Ennek megfelelően a harmadik felek termékeinek vásárlásának elvégzésével létrejövő szerződés kizárólag a vásárló és forgalmazó között történik. A Fruugo nem résztvevő fele a szerződésnek, és nem vállal semmilyen abból eredő vagy azzal kapcsolatos felelősséget. Legjobb tudásunk szerint igyekszünk biztosítani, hogy a Fruugo-n vásárolt termékek jó minőségűek legyenek, megfeleljenek minden rájuk vonatkozó követelménynek és előírásnak, és hogy minden szempontból egyezzenek a Fruugo oldalán bemutatott termékleírással. Figyelemmel követjük kereskedőink kézbesítési eljárásait és ügyfeleink visszajelzéseit a Fruugo-n forgalmazott termékekről, de nem rendelkezünk közvetlen irányítással az egyes termékek vagy a Fruugo-n eladott termékek kézbesítései felett.

A kereskedő nevében fogadjuk el a kifizetéseket, és ugyancsak a kereskedő nevében fizetünk vissza bármilyen pénzt, amire jogosult lehet. Az Ön befizetését a Fruugo.com Ltd. vagy a Fruugo.com Ltd. 100%-os tulajdonában lévő leányvállalat dolgozza fel, és mi továbbítjuk az érintett kiskereskedő(k)nek az egyes kiskereskedők felé fennálló tartozásának rendezésére
További útmutatókat a Fruugo Súgó megfelelő fejezeteiben talál. Ezeket az útmutatókat - az ön értesítésével vagy nélküle - időnként módosíthatjuk. Megérti és elfogadja, hogy ezek az útmutatók szerves részei ennek a TOU-nak. A garanciafeltételek termékspecifikusak, ezért az illető termékkel együtt vagy az illető kereskedőtől kapja.


       6. A HELYI JOGSZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA
Beleegyezik, hogy betartja az online magatartással és elfogadható tartalmakkal kapcsolatos helyi jogszabályokat és előírásokat, valamint minden vonatkozó jogszabályt a lakhelyének országából exportált műszaki adatok átadását illetően.
       7. A SZOLGÁLTATÁS NEM ADHATÓ TOVÁBB
Beleegyezik, hogy nem reprodukálja, duplikálja, másolja, adja el vagy adja tovább a szolgáltatás használatát vagy a szolgáltatás egyetlen részét sem.
       8. VÁLTOZTATÁSOK A SZOLGÁLTATÁSON
Fenntartjuk a jogot, hogy a szolgáltatást (vagy annak bármely részét) - az ön értesítésével vagy nélküle - bármikor módosíthatjuk, ideiglenesen vagy véglegesen megszakíthatjuk. Elfogadja, hogy nem tartozunk felelősséggel sem önnek, sem a külső feleknek a szolgáltatás bármilyen változtatása, felfüggesztése vagy megszakítása esetén.
       9. HIVATKOZÁSOK
A szolgáltatás vagy a harmadik felek szolgálhatnak más internetes oldalakra vagy forrásokra vezető hivatkozásokkal. Nem rendelkezünk irányítással az ilyen oldalak vagy források felett, így tudomásul veszi és egyetért, hogy nem a mi felelősségünk az ilyen külső oldalak és források elérhetősége, és nem támogatjuk vagy nem vagyunk felelősségre vonhatók az ilyen oldalakon vagy forrásokon kapható semmilyen anyagért vagy szolgáltatásért. Továbbá tudomásul veszi és egyetért, hogy nem vagyunk közvetlenül vagy közvetve felelősek az ilyen oldalakon és forrásokon kapható anyagok vagy szolgáltatások használata vagy az ezekre hagyatkozás nyomán keletkezett vagy feltételezett semmilyen kárért vagy veszteségért.
       10. TULAJDONOSI JOGOK
Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatás tulajdonosi és bizalmas információkat tartalmaz, amelyeket a szellemi tulajdonra vonatkozó és egyéb törvények védenek. Továbbá tudomásul veszi és egyetért, hogy a szolgáltatáson keresztül önnek mutatott tartalmakat szerzői jogok, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, szabadalmak vagy más tulajdonosi jogok és törvények védik. Beleegyezik, hogy sem részben, sem egészében nem módosít, kölcsönöz, bérel, ad el, terjeszt vagy alkot származékos termékeket a szolgáltatás vagy tartalmak alapján, hacsak erre kifejezett engedélyt nem kap.
       11. KÁRTALANÍTÁS
Beleegyezik, hogy kártalanít és megtéríti nekünk, leányvállalatainknak, képviselőinknek, ügynökeinknek és egyéb partnereinknek, kiskereskedőinknek és alkalmazottainknak a követeléseket vagy igényléseket, beleértve az indokolható ügyvédi díjakat, amelyeket harmadik felek nyújtottak be az ön által beküldött, bejegyzett vagy a szolgáltatáson keresztül továbbított tartalmak, a szolgáltatás használata vagy a hozzá való csatlakozása, a TOU megszegése, vagy más jogok bármilyen megszegése következtében, vagy abból származóan.
       12. FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK
KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS EGYETÉRT, HOGY:
       1. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGRE TÖRTÉNIK. A SZOLGÁLTATÁST "AKTUÁLIS FORMÁJA" ÉS "RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA" ALAPJÁN NYÚJTJUK. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT             LEHETŐ LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, KIFEJEZETTEN ELHÁRÍTUNK MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, KIKÖTÉST ÉS BÁRMILYEN FELTÉTELT, BELEÉRTVE DE NEM KORLÁTOZVA A MINŐSÉGRE,                      
 
          RENDELTETÉSSZERŰSÉGRE VAGY MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGOKAT ÉS FELTÉTELEKET.

       2. NEM SZAVATOLJUK VAGY ÁLLÍTJUK, HOGY (I) A SZOLGÁLTATÁS KIELÉGÍTI IGÉNYEIT, (II) A SZOLGÁLTATÁST MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, IDŐBEN, BIZTONSÁGOSAN VAGY HIBÁTLANUL NYÚJTJUK, (III) A SZOLGÁLTATÁS     
           HASZNÁLATÁVAL ELÉRT EREDMÉNYEK PONTOSAK VAGY MEGBÍZHATÓK, (IV) ÉS AZ SZOLGÁLTATÁSSAL VÁSÁROLT VAGY SZERZETT BÁRMILYEN TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS, INFORMÁCIÓ VAGY EGYÉB ANYAGOK MINŐSÉGE       
           MEGFELEL AZ ELVÁRÁSAINAK
       3. SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL LETÖLTÖTT VAGY MÁS MÓDON BESZERZETT BÁRMILYEN TARTALOM SAJÁT BELÁTÁSA ÉS FELELŐSSÉGE ALAPJÁN TÖRTÉNIK, ÉS EGYEDÜL ÖN FELELŐS BÁRMILYEN KÁRÉRT, AMELY AZ ILYEN     
           TARTALMAK LETÖLTÉSÉBŐL ERED.
       4. A TŐLÜNK VAGY A SZOLGÁLTATÁSSAL VAGY AZON KERESZTÜL KAPOTT SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI TANÁCS VAGY INFORMÁCIÓ SEM KÉPEZHETI JÓTÁLLÁS ALAPJÁT, MELY NINCS KIFEJEZETTEN A TOU-BAN EMLÍTVE.
       13. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY SEMMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT NEM TARTOZUNK FELELŐSSÉGGEL, BELEÉRTVE AZ ELMARADT VAGY ELVESZTETT JÖVEDELMEKET, JÓ HÍRNEVET, FELHASZNÁLÁST, ADATOKAT ÉRINTŐ VAGY MÁS IMMATERIÁLIS VESZTESÉGEKET, ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA FIGYELMEZTETTEK MINKET A KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRE, MELYEK A KÖVETKEZŐKBŐL EREDNEK: (I) A SZOLGÁLTATÁS VAGY A SZOLGÁLTATÁSBAN BEMUTATOTT BÁRMILYEN TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL; (II) HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSI KÖLTSÉGÉBŐL; (III) AZ ÖN ADATTOVÁBBÍTÁSÁNAK VAGY ADATAINAK JOGOSULATLAN ELÉRÉSÉBŐL VAGY MÓDOSÍTÁSÁBÓL; (IV) A SZOLGÁLTATÁS HARMADIK FELEINEK NYILATKOZATAIBÓL VAGY MAGATARTÁSÁBÓL (V) BÁRMELY MÁS A SZOLGÁLTATÁSHOZ VAGY A SZOLGÁLTATÁSON BEMUTATOTT ÉS ÁRUSÍTOTT TERMÉKEKHEZ KAPCSOLÓDÓ OKBÓL.
A TELJES FELELŐSSÉGÜNK ÉS AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA NEM HALADHATJA MEG AZ ILLETŐ TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT ÖN ÁLTAL FIZETETT ÖSSZEGET.
ELFOGADJA, HOGY BÁRMILYEN RENDELET VAGY TÖRVÉNY ELLENÉRE, MINDEN OLYAN KÖVETELÉST VAGY KERESETI JOGALAPOT, AMELY A SZOLGÁLTATÁS VAGY A SZOLGÁLTATÁSBAN VAGY A TOU-BAN MEGJELENŐ VAGY ÉRTÉKESÍTETT TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL ERED, A KÖVETELÉS VAGY KERESETI JOGALAP FELMERÜLÉSÉTŐL SZÁMÍTVA EGY (1) ÉVEN BELÜL BE KELL NYÚJTANI.
       14. KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK
NÉMELY JOGRENDSZEREKBEN BIZONYOS JÓTÁLLÁSOK NEM ZÁRHATÓK KI, ILLETVE NEM KORLÁTOZHATÓK VAGY ZÁRHATÓK KI BIZONYOS KÁROK. ENNEK MEGFELELŐEN A 14. ÉS A 15. PONT KORLÁTOZÁSAI NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE.
A TOU-BAN SEMMI NEM BEFOLYÁSOLHATJA A FOGYASZTÓK TÖRVÉNYES JOGAIT.
       15. FELSZÁMOLÁS
Elfogadja, hogy saját belátásunk szerint megszüntethetjük jelszavát, fiókját (vagy bármely részét), vagy a szolgáltatás használatát, és bármilyen okból - beleértve és nem csak a használat hiányát, vagy ha úgy véljük, hogy megszegte vagy nem a TOU szövegének és szellemének megfelelően cselekedett - törölhetünk és elvethetünk bármilyen tartalmat a szolgáltatásban. Elfogadja, hogy a szolgáltatás használatának ezen TOU bármely kikötése értelmében történt felszámolását előzetes értesítés nélkül végrehajthatjuk, és tudomásul veszi és elfogadja, hogy azonnal inaktiválhatjuk vagy törölhetjük fiókját.
A Fruugo’s irányelveinek és szabályzatával összhangban véglegesen felszámolhatunk bármilyen fiókot, amelyet egy bizonyos ideig nem használtak, és véglegesen törölhetjük összes tartalmát. Elfogadja, hogy nem vagyunk felelősségre vonhatók a szolgáltatás által kezelt vagy továbbított tartalmak törléséért vagy megőrzésének elmulasztásáért. Továbbá elfogadja, hogy nem tartozunk felelősséggel önnek vagy külső feleknek a szolgáltatás elérhetőségének megszüntetéséért.
       16. ÉRTESÍTÉS
Az értesítések érkezhetnek e-mailben vagy rendes levélben. A szolgáltatás értesítéseket adhat a TOU változásairól vagy egyéb dolgokról a szolgáltatásban általánosan megjelenített értesítések vagy értesítésekhez vezető hivatkozások formájában is.
       17. VÉDJEGY-INFORMÁCIÓ
A Fruugo logó és a Fruugo védjegyek és szolgáltatási védjegyek és más Fruugo logók és termékek és szolgáltatásnevek a Fruugo Ltd védjegyei. ("Fruugo Marks"). Elfogadja, hogy előzetes engedélyünk nélkül nem mutathatja fel vagy használhatja a Fruugo Marks-ot.
       18. SZELLEMI TULAJDONHOZ FŰZŐDŐ JOGOKKAL KAPCSOLATOS IGÉNYEK

A Fruugo tiszteletben tartja másik szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.Ha úgy véli, hogy a Fruugo vagy bármely kapcsolt telephelye megsérti az Ön bármely szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, akkor kérjük, jelentse a problémát a következő e-mail címen legal@fruugo.com minden szükséges dokumentációval együtt és a Harmadik felek jogi panaszaival kapcsolatos irányelvünkkel összhangban.

       19. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Ez a TOU (beleértve az itt megfogalmazott gyakorlatokat és szabályzatokat) a velünk kötött egyezmény egészét alkotja, és ez irányítja a szolgáltatás használatát, ugyanakkor felülír minden korábban velünk kötött egyezményt. A szolgáltatás használata további olyan használati feltételek tárgya lehet, amelyek a partnerszolgáltatások, harmadik fél tartalmak vagy szoftverek használatakor érvényesülnek. A TOU-t és a közöttünk teremtett kapcsolatot UK törvényei szabályozzák. Beleegyezik, hogy kizárólag a UK törvényszékek joghatóságának veti alá magát. A TOU bármely joga vagy kikötése gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása részünkről nem jelenti a lemondást ezekről a jogokról vagy kikötésekről. Ha a TOU bármely kikötését érvénytelenek ítéli egy illetékes joghatóság törvényszéke, ön ennek ellenére beleegyezik, hogy a törvényszék a felek szándékainak érvényesítésére törekedjen, ahogy azt a kikötésben leszögezték, és a TOU többi kikötése korlátozás nélkül hatályban marad.
Sem ön, sem mi nem engedhet át vagy ruházhat át semmilyen jogot vagy kötelezettséget a TOU értelmében a másik fél írott beleegyezése nélkül. Ez alól kivétel azon jogunk, hogy átengedhetjük vagy átruházhatjuk bármely vagy összes jogunkat és kötelezettségünket bármely partnervállalatunknak (az ön előzetes beleegyezése nélkül). Beleegyezik, hogy Fruugo fiókja személyes és nem átadható. A TOU cikkelyeinek címei csak a könnyítést szolgálják.
Ha az EU-ban lakik, az Európai Bizottság egy online vitarendezési platformot bocsát rendelkezésre, amelyet itt érhet el: https://ec.europa.eu/consumers/odr

TÖRLÉS

A lemondásról és a módosításokról szóló GYIK-nek megfelelően tájékoztatnia kell minket a megrendelés törléséről. Javasoljuk, hogy interaktív súgónkon keresztül nyújtsa be kérelmét, mivel ez a leggyorsabb módja a lemondás kérelmezésének, de az EU ügyfelei számára ehelyett kitöltheti, kinyomtathatja és elküldheti ezt az elállási űrlapot:


Kérjük, töltse ki a következő részeket a sor alatt, nyomtassa ki és küldje el az űrlapot a következő címre:

Ügyfélszolgálati csapat, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 


Címzett: Ügyfélszolgálati csapat, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom. 

Ezúton értesítem, hogy elállok a következő áruk adásvételi szerződésétől:


Rendelésszám:

Rendelés dátuma:

A neved:

Címed:

Az Ön Fruugo-fiókjának e-mail címe:

Aláírása:


Dátum:

Vissza kell térítenie termékét (termékeit) ahhoz a kiskereskedőhöz, amelytől az árut vásárolta, hogy lehetővé tegyük számunkra a visszatérítés feldolgozását. Ez a fentiektől eltérő cím lesz, ezt megteheti az interaktív Súgóban.

NE küldje el termékeit közvetlenül a Fruugónak - ez késlelteti lemondását és visszatérítését.


       20. JOGSÉRTÉSEK
Kérjük, jelentse az ügyfélszolgálatnak a Fruugo TOU-jának bármilyen megszegését.

       21. KERESKEDELMI ÜGYNÖKSÉG ÁLLAPOTA

A Fruugo kereskedelmi ügynökként kizárólag a kiskereskedők, nem pedig az ügyfelek érdekében jár el. A kiskereskedőkkel kötött megállapodásunkban a kiskereskedők felhatalmazták a Fruugot, hogy a kiskereskedők nevében kössön termékeket az ügyfeleknek. Ez azt jelenti, hogy a Fruugo rendelkezik a kiskereskedők felhatalmazásával arra, hogy a kiskereskedőket termékek eladására kötelezze.


A feltételek legutóbbi frissítése: 2021. november