Általános Szerződési Feltételek

Utolsó frissítés: 2023. október

1.A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

Üdvözöljük a Fruugo elektronikus webáruházában (a továbbiakban: a „Szolgáltatás”), amelyet a Fruugo.com Ltd. és a Fruugo.com Ltd. százszázalékos tulajdonában álló leányvállalatai, valamint a Fruugo (Ireland) Ltd. (a továbbiakban: „Fruugo”, „mi”, illetve annak ragozott alakjai) biztosít Önnek.

A Szolgáltatást a Fruugo.com Ltd. üzemelteti. A Fruugo Angliában és Walesben a 06553460 cégjegyzékszám alatt van bejegyezve, és a Fruugo székhelye a Fountain Street House, 13 Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ. A Fruugo adószáma GB 413 9004 29.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozzák a Szolgáltatáson keresztül kínált tartalom, szoftver és szolgáltatások használatát. Kérjük, a Szolgáltatás használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen ÁSZF-et. A Szolgáltatás használatával Ön elfogadja az ÁSZF-et, és kötelező erejűnek tekinti a tartalmát. Ha nem ért egyet az ÁSZF-fel vagy annak bármely módosításával, akkor fel kell hagynia a Szolgáltatás használatával.

A Fruugo fenntartja a jogot, hogy saját kizárólagos belátása szerint bármikor megváltoztassa, módosítsa, kiegészítse vagy eltávolítsa a jelen ÁSZF egyes részeit. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen ÁSZF változtatásait. Abban az esetben, ha Ön a változtatások közzétételét követően folytatja a Szolgáltatás használatát, akkor úgy tekintendő, hogy elfogadta a változtatásokat. Amíg Ön betartja a jelen ÁSZF feltételeit, addig a Fruugo egy személyes, nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott kiváltságot biztosít Önnek a Szolgáltatásba való belépésre és annak használatára.

Amennyiben Ön és a Fruugo írásban másként nem állapodik meg, a Szolgáltatásra történő regisztrációval vagy a Szolgáltatás bármilyen más módon történő használatával, beleértve, de nem kizárólagosan, a Szolgáltatás látogatását vagy böngészését, Ön elfogadja, hogy a jelen ÁSZF, valamint az összes további feltételt (a továbbiakban: „Kiegészítő feltétel”) és irányelvet és szabályzatot (a továbbiakban: „Szabályzat”), amelyekre a jelen ÁSZF hivatkozik, vagy amelyeket a Fruugo közzétesz vagy elérhetővé tesz, és betartja azokat, minden esetben, amennyiben az ilyen Kiegészítő feltételek és Irányelvek a Szolgáltatás Ön általi használatára vonatkoznak.

A Kiegészítő feltételek és Szabályzatok többek között, de nem kizárólagosan a következőket tartalmazzák:

Fruuqo Adatvédelmi nyilatkozat;

Fruugo Sütikre vonatkozó szabályzat;

Fruugo Tiltott termékekre vonatkozó szabályzat;

Fruugo Hamisításellenes szabályzat;

Fruugo Védjegyszabályzat;

Harmadik fél jogi panaszaira vonatkozó szabályzat;

A Fruugo Kiskorúak védelmére vonatkozó szabályzata és

A Fruugo A tartalmak pontosságára vonatkozó szabályzata.

Az összes Kiegészítő Feltétel és Szabályzat kifejezetten hivatkozással kerül beillesztésre, és az ÁSZF az összes Kiegészítő Feltétellel és Szabályzattal együttesen jelenti az Ön és a Fruugo közötti teljes

megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”) tárgyát, és minden korábbi megállapodás helyébe lép.

Amennyiben az ÁSZF ellentmond bármely más, általunk vagy rajtunk keresztül biztosított Kiegészítő feltételnek vagy Szabályzatnak, az ellentmondás mértékéig a Kiegészítő feltétel vagy Szabályzat az irányadók. A megrendelés visszaigazolásában vagy egyéb dokumentumokban javasolt további feltételeket elutasítjuk, és azok nem lépnek hatályba, kivéve, ha kifejezetten beleegyezünk egy Önnel kötött külön írásbeli megállapodásban. A Szolgáltatás egy adott részének Ön általi használata az adott Szolgáltatásra vonatkozó irányelvek és szabályzatok hatálya alá tartozhat, amelyeket a Fruugo időről időre közzétehet és módosíthat.

A jelen Megállapodás az Önre (a továbbiakban: „Ön”, valamint annak ragozott alakjai), mint a Szolgáltatás felhasználójára jogilag kötelező feltételeket tartalmazza.

Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában az ÁSZF érvényes a Szolgáltatás bármely új funkciójára vagy fejlesztésére, illetve új tulajdonságának kiadására.

2.TULAJDONJOGOKKAL ÉS VÉDJEGYEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A Fruugo a Szolgáltatás üzemeltetője, és a Szolgáltatáson található tartalmak vagy a Fruugo (vagy kapcsolt vállalataink) tulajdonát képezi, vagy a beszállítóinktól kapott licenc alapján kerül felhasználásra. A Fruugo a jelen Szolgáltatásban található információk összeállításának tulajdonosa.

A Fruugo, valamint leányvállalataink és beszállítóink jogait az Egyesült Királyság, az Európai Unió és a nemzetközi szellemi tulajdonjogok védik, beleértve a szerzői jogok, védjegyek és adatbázis-jogok védelmét. A Szolgáltatással való visszaélés polgári jogi felelősséget, illetve büntetőjogi szankciókat vonhat maga után. A Fruugo egy korlátozott, nem kizárólagos és visszavonható licencet ad Önnek a Szolgáltatáshoz való hozzáférésre a kiskereskedők termékeinek böngészése, áruk megrendelése céljából, vagy arra, hogy megszerezze a kiskereskedők vagy mi (vagy kapcsolt vállalkozásaink) elérhetőségeinket.

A Szolgáltatáshoz való licence nem terjed ki a weboldalunk bármilyen kereskedelmi célú használatára, illetve a weboldalunk bármilyen olyan használatára, amely a Fruugo (vagy kapcsolt vállalkozásainkon) kívül bármely más kereskedelmi szervezet javára történik.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás védett és bizalmas információkat tartalmaz, amelyek a szellemi tulajdonra vonatkozó és egyéb törvények által védettek. A Fruugo logó, a weboldal és a Szolgáltatás védjegyei, valamint más Fruugo-logók, termék- és szolgáltatásnevek a Fruugo.com Ltd. védjegyei (a továbbiakban: „Fruugo-védjegyek”). Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatáson keresztül Önnek bemutatott tartalmak szerzői jogok, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, szabadalmak vagy egyéb tulajdonjogok és törvények által védettek, amint azt a Fruugo Védjegyszabályzata tartalmazza.

A Fruugo kifejezett írásbeli engedélyének hiányában Ön beleegyezik, hogy a Fruugo-védjegyeket semmilyen módon nem jeleníti meg és nem használja. A Fruugo-védjegyekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a Fruugo Védjegyszabályzatát. Önnek kifejezetten tilos a Szolgáltatásunk bármely részének letöltése (kivéve az automatikus oldaltárolás céljából), módosítása vagy megváltoztatása, a Szolgáltatás vagy a weboldal vagy annak bármely részének reprodukálása vagy másolása, eladása (beleértve a viszonteladást) vagy a Szolgáltatás (vagy annak bármely részének) más módon történő kihasználása a fent meghatározottakon kívül más célra, valamint a weboldalunk más weboldalon keresztül történő megjelenítése.

3.ÜZLETÜNK

A Fruugo egy globális piactér, amely lehetővé teszi a független kiskereskedők és vásárlók számára, hogy kapcsolatba lépjenek egymással. A Fruugo lehetővé teszi a kiskereskedők számára, hogy olyan áruházakat hozzanak létre, amelyek termékeket (a továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”) kínálnak és értékesítenek a végfelhasználók számára. A Fruugo maga nem értékesíti az érintett Termékeket, nem kezeli, nem ellenőrzi és nem látja más módon az érintett Termékeket, és nem vesz részt a teljesítési folyamatban. A Fruugo nem gyártója és nem forgalmazója a platformján található Termékeknek. A Szolgáltatásban található minden termékmegjelenítő oldalon egyértelműen azonosítható a Termékeket eladásra kínáló kiskereskedő neve, székhelye és címe.

4.KERESKEDELMI ÜGYNÖKI STÁTUSZ

A Fruugo.com Ltd és a Fruugo (Ireland) Limited kizárólag a kiskereskedők kereskedelmi ügynökeként járhat el, az ügyfelekében nem. A Fruugo és a kiskereskedők közötti megállapodásban a kiskereskedők felhatalmazzák a Fruugót arra, hogy a kiskereskedők nevében a Termékek értékesítését a vásárlók részére lebonyolítsa.

A Fruugo egy vállalkozások és fogyasztók közötti (business-to-consumer, a továbbiakban: „B2C”) piactér - a Fruugo lehetővé teszi a vállalkozások és a végfelhasználók közötti értékesítést. A kiskereskedők az értékesített Termékek tekintetében a tényleges kereskedők. A Fruugo a megvásárolt Termékek kifizetése tekintetében a tényleges kereskedő. Amikor Ön a Szolgáltatáson keresztül Terméket vásárol, az adásvételi szerződés kizárólag Ön és a kiskereskedő között jön létre. Ez azt jelenti, hogy amikor Ön egy Terméket vásárol a Szolgáltatáson keresztül, a tranzakciót azzal a Kereskedővel bonyolítja le, aki a Terméket eladásra kínálja, és ez a Kereskedő felelős az Ön megrendelésének teljesítéséért.

A Fruugo nem ellenőrzi a Szolgáltatáson eladásra felkínált Termékek egyikét sem. A Fruugo működtet egy értesítési és eltávolítási eljárást, amelyet harmadik felek adott esetben igénybe vehetnek, és a Fruugo saját kizárólagos belátása szerint eltávolíthatja a Termékeket a Szolgáltatásról. A Fruugo segíthet a kiskereskedőnek egy Termék visszahívásában abban az esetben, ha a Termékbiztonsági szabályozó hatóság a terméket eladásra alkalmatlannak ítéli.

Mivel a Fruugo egy B2C vállalkozás, így az Ön megrendelése után az adót az Ön megrendelésére vonatkozó B2C-adószabályok szerint számoljuk fel, figyelembe véve a vételárat, valamint az Ön és a kiskereskedő székhelyét. A Fruugo nem képes számlákat kiállítani vagy módosítani a vállalkozások közötti (a továbbiakban: „B2B”) ügyvitel esetében.

A fentieken túlmenően a Fruugo nem rendelkezik semmivel, ami a weboldalain keresztül szerepel vagy eladásra kerül, és nem vesz részt a vevők és az eladók (a kiskereskedők) közötti tényleges tranzakcióban. A Fruugo nem fél az ügyletekben, és az adásvételi szerződés közvetlenül a vevő és az eladó között jön létre. Bár a Fruugo segíthet a viták rendezésének megkönnyítésében, a Fruugo nem tudja ellenőrizni és nem garantálja a felsorolt Termékek létezését, minőségét, biztonságosságát vagy jogszerűségét; az eladók kínálatának pontosságát; az eladók képességét a termékek eladására; a vevők képességét a termékek kifizetésére; vagy azt, hogy a vevő vagy az eladó ténylegesen befejezi a tranzakciót vagy visszaküldi a terméket.

Felelős online platformként a Szolgáltatás integritása kiemelkedő fontosságú vállalkozásunk és valamennyi partnerünk számára. A Szolgáltatást használó kiskereskedőknek be kell tartaniuk a Fruugo kiskereskedelmi feltételeit, és mind a kiskereskedőktől, mind a fogyasztóktól megköveteljük, hogy betartsák a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

A kiskereskedők által a Szolgáltatáson keresztül értékesített valamennyi Termék értékesítése azon az alapon történik, hogy azok kizárólag személyes, otthoni használatra szolgálnak.

5.FRUUGO ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az (alábbiakban meghatározott) Regisztrációs adatok és az Önre vonatkozó bizonyos egyéb információk a Fruugo Adatvédelmi nyilatkozatának hatálya alá tartoznak. További információkért kérjük, tekintse meg teljes Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Ön elfogadja, hogy hozzáférhetünk, megőrizhetjük és nyilvánosságra hozhatjuk a fiókinformációit és a Szolgáltatáson keresztül megadott bármely tartalmat (a továbbiakban: „Tartalom”): (a) a Fruugo kapcsolt vállalatai számára világszerte a Szolgáltatás Ön és mások számára történő hatékony nyújtása céljából; (b) az Ön fiókjának megfelelő kezelése céljából, a szokásos működési eljárásainkkal összhangban; és (c) ha erre törvény kötelez minket, vagy ha jóhiszeműen úgy gondoljuk, hogy az ilyen hozzáférés, megőrzés vagy közzététel észszerűen szükséges a következők céljából: (i) a törvényes eljárásoknak való megfelelés; (ii) az ÁSZF érvényre juttatása; (iii) válaszadás olyan állításokra, amelyek szerint bármely Tartalom sérti harmadik felek jogait; (iv) válaszadás az Ön ügyfélszolgálati kéréseire; vagy (v) a Szolgáltatás, annak felhasználói és a nyilvánosság jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme.

A Fruugo képzési és minőségi szabványosítási célokból rögzítheti az ügyfélszolgálati vagy értékesítési hívásokat, és egyéb, az Ön és a Fruugo, illetve az Ön és az általunk képviselt kiskereskedő közötti interakcióval kapcsolatos egyéb információkat gyűjthet.

6.AZ ÖN REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGEI

A Szolgáltatás használatáért cserébe Ön elfogadja, hogy: (a) a Szolgáltatás regisztrációs űrlapja által kért valós, pontos, aktuális és teljes körű adatokat ad meg magáról (a továbbiakban: „Regisztrációs adatok”), és (b) karban tartja és haladéktalanul frissíti a Regisztrációs adatokat, hogy azok valósak, pontosak és teljesek maradjanak.

Ha Ön valótlan, pontatlan vagy hiányos adatokat ad meg, vagy alapos okunk van feltételezni, hogy a megadott adatai valótlanok, pontatlanok vagy hiányosak, jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön fiókját, és megtagadni a Szolgáltatás (vagy annak bármely részének) jövőbeli használatát.

A Fruugo rendelkezik egy, a Kiskorúak védelmére vonatkozó szabályzattal, és a Szolgáltatás használatához Önnek minimum be kell töltenie a tizennyolcadik (18) életévét. A Fruugo kötelezővé tette a Szolgáltatást használó harmadik fél kiskereskedők számára, hogy korhatár-ellenőrzési folyamatokat alkalmazzanak a korhatár-korlátozott Termékek értékesítéséhez.

7.FRUUGO FIÓK, JELSZÓ ÉS BIZTONSÁG

A Szolgáltatás regisztrációs folyamatának befejezésekor jelszót és fiókmegjelölést kap. Ön felelős a jelszó és a fiók bizalmas voltának megőrzéséért, és teljes mértékben felelős minden olyan tevékenységért, amely a jelszava vagy fiókja alatt történik a Szolgáltatáson. Ön beleegyezik, hogy jelszavának vagy fiókjának jogosulatlan használatáról, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos bármely más biztonsági problémáról haladéktalanul értesít minket. A Fruugo nem tud és nem is fog felelősséget vállalni semmilyen veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy Ön nem tartja be a jelen szakaszban foglaltakat.

8.TERMÉKEK ÉS SZÁLLÍTÁS

A fenti 4. szakaszban ismertetettek szerint a Szolgáltatáson megjelenő összes Terméket harmadik fél független kiskereskedők értékesítik. A Fruugo nem vevője és nem eladója a Termékeknek. A Fruugo.com Ltd. a Szolgáltatás platformjának szolgáltatója.

A kiskereskedőkkel kötött megállapodásainkban a kiskereskedők felhatalmazzák a Fruugót, hogy a Termékeket a vásárlóknak értékesítse. Ez azt jelenti, hogy a lebonyolított tranzakciótól függően a Fruugo.com Ltd vagy a Fruugo (Ireland) Ltd rendelkezik a kiskereskedők felhatalmazásával arra, hogy a kiskereskedőket a Termékek értékesítésére kötelezze, de ez nem érinti az adott Termék értékesítésére szerződő feleket. A Termék Szolgáltatáson keresztül történő értékesítésének teljesítésével létrejövő szerződés kizárólag a vásárló és a kiskereskedő között jön létre, bár a Fruugo rendelkezik a kiskereskedő felhatalmazásával arra, hogy a kiskereskedőt a Terméknek az ilyen szerződés szerinti értékesítésére kötelezze. A Fruugo nem fél az ilyen jellegű szerződésben, és nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen szerződésből vagy annak vonatkozásában.

Figyelemmel kísérjük a kiskereskedők szállítási folyamatait a Szolgáltatáson keresztül történő értékesítések tekintetében, valamint a vásárlók visszajelzéseit az eladott Termékekről, azonban a Fruugo nem rendelkezik közvetlen felügyelettel a Szolgáltatáson megjelenő Termékek vagy a Szolgáltatásokon keresztül értékesített Termékek vonatkozásában, valamint nem kezeli és ellenőrzik azokat.

Amikor Ön megrendelést ad le a Szolgáltatás használatával, kap egy e-mailt, amely megerősíti a megrendelés kézhezvételét. Ez az e-mail csak tájékoztató jellegű visszaigazolás, és nem jelenti azt, hogy a kiskereskedő elfogadja a megrendelését. Az Ön és a kiskereskedő közötti szerződés a Termékek vonatkozásában nem jön létre, amíg nem ellenőriztük, hogy a kiskereskedő elfogadja-e az Ön megrendelését. Ha a megrendelését a kereskedő elfogadja, a Fruugo küld Önnek egy visszaigazoló e-mailt, amely megköti a szerződést Ön és a kereskedő között. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelésben megvásárolt Termékek leírását, valamint bizonyos egyéb információkat az Ön és a kiskereskedő közötti szerződés felbontására vonatkozó jogairól. Az Ön és a kiskereskedő közötti szerződés csak a küldést visszaigazoló e-mailben felsorolt Termékekre vonatkozik. Ha egy megrendelést megerősítettnek jelöltek, a lemondás nem feltétlenül lehetséges, mivel a kiskereskedő a megrendelés megerősítése után azonnal megkezdi a teljesítési folyamatot. Kérjük, további információkért tekintse meg a Lemondási és visszaküldési szabályzatot.

A Fruugo a kiskereskedő nevében fogadja az Ön kifizetéseit, és mi vállaljuk azt is, hogy a kiskereskedő nevében visszatérítjük Önnek az esetlegesen jogosulttá váló pénzösszegeket. Elsődlegesen a kereskedő dönt arról, hogy van-e jogos jogosultsága a visszatérítésre. Vannak azonban olyan korlátozott körülmények, amikor úgy dönthetünk, hogy visszatérítést biztosítunk, és ezt az összeget visszaköveteljük a kiskereskedőtől. Az Ön kifizetését a Fruugo.com Ltd. vagy a Fruugo.com Ltd. bármely százszázalékos tulajdonú leányvállalata (beleértve a Fruugo (Ireland) Ltd-t) dolgozza fel, és mi továbbítjuk az érintett kiskereskedő(k)nek az Ön által a Szolgáltatáson keresztül lebonyolított vásárlásokért az egyes kiskereskedőkkel szembeni tartozásának kiegyenlítésére. További utasításokat a Fruugo Súgóközpont vonatkozó fejezeteiben talál. Ezek az utasítások időről időre módosíthatók az Ön értesítésével vagy anélkül. Ön megérti és elfogadja, hogy az ilyen utasítások a jelen ÁSZF szerves részét képezik.

A jótállási feltételek Termékspecifikusak, ezért azokat ezért az adott Termék vonatkozásában kerülnek meghatározásra, vagy az adott kiskereskedő határozza meg őket.

9.A HELYI TÖRVÉNYEK ÉS SZABÁLYOK BETARTÁSA

Meg kell ismernie az Ön lakóhelye szerinti országban az online viselkedésre, az elfogadható tartalomra és a tiltott Termékekre vonatkozó valamennyi alkalmazandó helyi törvényt és szabályt. Önt terhelik az Ön által leadott megrendeléssel kapcsolatban felmerülő vámköltségek, pénzbírságok, büntetések,

szankciók vagy egyéb költségek, amennyiben a Termék megrendelése az Ön lakóhelye szerinti országban illegálisnak minősül.

A kiskereskedőket arra kérjük, hogy ellenőrizzék, hogy a Szolgáltatásban megvásárolható Termékek kompatibilisek-e a fogyasztó lakóhelye szerinti országgal, azonban az Ön felelőssége, hogy a megrendelés leadása előtt gondosan áttanulmányozza a Termékleírást.

Mivel a Fruugo egy globális piactér, előfordulhat, hogy egyes termékek egynél több Szolgáltatáson is szerepelnek. Az eladó és a fogyasztó felelőssége annak biztosítása, hogy a határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó valamennyi törvényt és rendeletet betartsanak.

10. A SZOLGÁLTATÁS TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSÉNEK TILALMA

Ön beleegyezik, hogy nem reprodukálja, duplikálja, másolja, adja el vagy értékesíti tovább a Szolgáltatás bármely részét, és nem használja a Szolgáltatást személyes haszonszerzésre. A Fruugo vagy a hirdetők által kifejezetten engedélyezett esetek kivételével Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást sem részben, sem egészben nem módosítja, nem adja bérbe, nem adja haszonbérletbe, nem adja kölcsön, nem adja el, nem terjeszti, és nem hoz létre származékos műveket a Szolgáltatás alapján.

Ön vállalja, hogy nem fér hozzá a Szolgáltatáshoz, és nem kísérli meg azt más módon elérni, mint az általunk a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez biztosított felületen keresztül.

11. A SZOLGÁLTATÁS MÓDOSÍTÁSAI

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, akár értesítéssel, akár anélkül, ideiglenesen vagy véglegesen módosítsuk vagy megszüntessük a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét). Ön elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek Önnel vagy harmadik féllel szemben a Szolgáltatás bármilyen módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

12. HIVATKOZÁSOK

A Szolgáltatás tartalmazhat, vagy harmadik felek nyújthatnak tartalmakat vagy más weboldalakra vagy erőforrásokra mutató hivatkozásokat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Fruugo nem felelős az ilyen külső tartalmak, oldalak vagy erőforrások elérhetőségéért, és a Fruugo nem támogatja, és nem vállal felelősséget az ilyen oldalakon vagy erőforrásokon található vagy onnan elérhető anyagokért vagy szolgáltatásokért. A Fruugo nem ellenőrzi harmadik felek tartalmát vagy weboldalait, és a Fruugo nem vállal felelősséget az ezeken a weboldalakon található dolgokért.

Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Fruugo sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen oldalakon vagy forrásokon elérhető vagy azokon keresztül elérhető anyagok vagy szolgáltatások használata vagy az azokra való támaszkodás okoz vagy állítólagosan okoz.

13. KÁRTALANÍTÁS

Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Fruugót és minden leányvállalatunkat, kapcsolt vállalkozásunkat, tisztviselőnket, részvényesünket, ügynökeinket és egyéb partnereinket, kiskereskedőinket és alkalmazottainkat minden olyan követelés vagy igény, veszteség, felelősség, követelés vagy költség alól, beleértve az ésszerű jogi költségeket is, amelyet bármely harmadik fél a Fruugo ellen támaszt a Szolgáltatás Ön általi használatából eredően vagy azzal összefüggésben

(beleértve, de nem kizárólagosan az Ön által a Szolgáltatáson keresztül benyújtott, közzétett vagy továbbított tartalmat, a Szolgáltatás Ön általi használatát vagy a Szolgáltatáshoz való kapcsolódását, az ÁSZF megsértését, vagy más személyek jogainak megsértését).

14. FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK

ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY:

  1. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATA KIZÁRÓLAG ÖNT TERHELI. A SZOLGÁLTATÁS A JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN, A JELENLEG ELÉRHETŐ FORMÁJÁBAN KERÜL BIZTOSÍTÁSRA. AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIFEJEZETTEN KIZÁRUNK MINDEN GARANCIÁT, FELTÉTELT ÉS EGYÉB KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELTÉTELT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁG, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉG VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG BÁRMELY HALLGATÓLAGOS FELTÉTELÉT.

  2. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET VAGY GARANCIÁT ARRA, HOGY (I) A SZOLGÁLTATÁS MEGFELEL AZ ÖN IGÉNYEINEK, (II) A SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL, IDŐBEN, BIZTONSÁGOSAN VAGY HIBAMENTESEN MŰKÖDIK (VAGY HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK), (III) A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK PONTOSAK VAGY MEGBÍZHATÓAK LESZNEK, (IV) ÉS AZ ÖN ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL VÁSÁROLT VAGY MEGSZERZETT TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, INFORMÁCIÓK VAGY EGYÉB ANYAGOK MINŐSÉGE MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK.

  3. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN BÁRMILYEN TARTALOM LETÖLTÉSE VAGY MÁS MÓDON TÖRTÉNŐ MEGSZERZÉSE SAJÁT BELÁTÁSA ÉS KOCKÁZATA SZERINT TÖRTÉNIK, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS AZ ILYEN TARTALMAK LETÖLTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKÉRT.

  4. SEMMILYEN ÍRÁSOS VAGY SZÓBELI TANÁCSADÁS VAGY INFORMÁCIÓ, AMELYET ÖN TŐLÜNK, VAGY A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL, VAGY A SZOLGÁLTATÁSBÓL SZEREZ MEG, NEM KELETKEZTET SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉGET, AMELYET AZ ÁSZF NEM TARTALMAZ KIFEJEZETTEN.

  5. KIZÁRUNK MINDEN FELELŐSSÉGET BÁRMELY HARMADIK FÉL CSELEKEDETEIÉRT, MULASZTÁSAIÉRT ÉS MAGATARTÁSÁÉRT A WEBOLDAL ÉS/VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓAN.

  6. ÖN TELJES FELELŐSSÉGET VÁLLAL AZ OLDAL ÉS A KAPCSOLÓDÓ OLDALAK HASZNÁLATÁÉRT. A FRUUGÓVAL SZEMBENI EGYETLEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG A HONLAP VAGY BÁRMELY TARTALOM ELÉGEDETLENSÉGE ESETÉN A HONLAP VAGY BÁRMELY ILYEN TARTALOM HASZNÁLATÁNAK FELHAGYÁSA.

A fenti kizáró nyilatkozat vonatkozik minden olyan kárra, felelősségre vagy sérülésre, amelyet bármilyen nemteljesítés, hiba, mulasztás, megszakítás, törlés, hiány, működési vagy átviteli késedelem, számítógépes vírus, kommunikációs vonal meghibásodása, lopás vagy megsemmisülés, illetve jogosulatlan hozzáférés, módosítás vagy felhasználás okoz szerződésszegés, kártérítés, gondatlanság vagy bármilyen más okból.

A Fruugo fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül az alábbiak bármelyikét megtegye: (1) bármely okból módosíthatja, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatás bármely részének működését vagy a Szolgáltatáshoz való hozzáférést; (2) módosíthatja vagy megváltoztathatja a Szolgáltatást vagy a Szolgáltatás bármely részét, valamint az alkalmazandó irányelveket vagy feltételeket; és (3) felfüggesztheti a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatás bármely részének működését, amennyiben ez szükséges a rutinszerű vagy nem rutinszerű karbantartás, hibajavítás vagy egyéb módosítások elvégzéséhez.

15. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Ön beleegyezik, hogy észszerű lehetőséget biztosít a Fruugo számára arra, hogy Önnel együttműködve megoldjon minden olyan ügyet, amelyért potenciálisan felelősek lehetünk, mielőtt bármilyen költséget viselne az incidens saját maga általi megoldása miatt.

A TÖRVÉNY ÁLTAL TILTOTT ESETEK KIVÉTELÉVEL ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A FRUUGO NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A NYERESÉG, A JÓ HÍRNÉV, A HASZNÁLAT, AZ ADATOK VAGY MÁS IMMATERIÁLIS VESZTESÉGEK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA TUDOMÁSUNK VOLT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, AMELYEK A KÖVETKEZŐKBŐL EREDNEK: (I) A SZOLGÁLTATÁS VAGY A SZOLGÁLTATÁSBAN MEGJELENÍTETT BÁRMELY TERMÉK HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGE; (II) A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL VAGY A SZOLGÁLTATÁSBÓL VÁSÁROLT VAGY SZERZETT TERMÉKEKBŐL, ADATOKBÓL, INFORMÁCIÓKBÓL VAGY SZOLGÁLTATÁSOKBÓL, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL KAPOTT ÜZENETEKBŐL VAGY MEGKÖTÖTT TRANZAKCIÓKBÓL EREDŐ HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI; (III) AZ ÖN ADATÁTVITELÉHEZ VAGY ADATAINAK JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSE VAGY MEGVÁLTOZTATÁSA; (IV) BÁRMELY HARMADIK FÉLNEK A SZOLGÁLTATÁSBAN TETT NYILATKOZATAI VAGY MAGATARTÁSA; VAGY (V) BÁRMELY MÁS, A SZOLGÁLTATÁSSAL VAGY A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL MEGJELENÍTETT VAGY ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉS.

TELJES FELELŐSSÉGÜNK ÉS AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL AZ ADOTT TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT KIFIZETETT ÖSSZEGET.

ÖN ELFOGADJA, HOGY BÁRMILYEN ELLENTÉTES TÖRVÉNYTŐL VAGY JOGSZABÁLYTÓL FÜGGETLENÜL, AHHOZ, HOGY ÉRVÉNYES LEGYEN, A SZOLGÁLTATÁS, A SZOLGÁLTATÁSBAN MEGJELENÍTETT VAGY AZON KERESZTÜL ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEK VAGY AZ ÁSZF HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN IGÉNYT VAGY KERESETINDÍTÁSI OKOT AZ ILYEN IGÉNY VAGY KERESETINDÍTÁSI OK FELMERÜLÉSÉT KÖVETŐ EGY (1) ÉVEN BELÜL KELL BENYÚJTANI.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY ÖN FELEL A FRUUGO ÁLTAL A SZOLGÁLTATÁS HELYTELEN HASZNÁLATA VAGY A JELEN ÁSZF MEGSÉRTÉSE MIATT ELSZENVEDETT VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, FELTÉVE, HOGY A VESZTESÉG VAGY KÁR ÉSZSZERŰEN ELŐRE LÁTHATÓ VOLT, ÉS A FRUUGO ELEGET TETT A VESZTESÉGEK ENYHÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK.

16. KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ BIZONYOS SZAVATOSSÁGOK KIZÁRÁSÁT, ILLETVE BIZONYOS KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT. ENNEK MEGFELELŐEN ELŐFORDULHAT, HOGY A 13. ÉS 14. SZAKASZBAN FOGLALT FENTI KORLÁTOZÁSOK KÖZÜL NÉHÁNY NEM VONATKOZIK ÖNRE.

AZ ÁSZF-BEN FOGLALTAK NEM ÉRINTIK A FOGYASZTÓK TÖRVÉNYES JOGAIT.

17. AZ ÁSZF MEGSZEGÉSE ÉS FELMONDÁS

A Fruugo nyilvánosságra hozhatja az Önről birtokunkban lévő bármely információt (beleértve az Ön személyazonosságát), ha úgy döntünk, hogy az ilyen közzététel szükséges a Szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatos bármilyen vizsgálat vagy panasz kapcsán, vagy annak érdekében, hogy azonosítsuk, kapcsolatba lépjünk vagy jogi lépéseket tegyünk valaki ellen, aki esetleg kárt okoz vagy zavarja (akár szándékosan, akár nem szándékosan) a Fruugo jogait vagy tulajdonát, vagy a Szolgáltatás látogatóinak vagy felhasználóinak jogait vagy tulajdonát, beleértve a Fruugo ügyfeleit. A Fruugo fenntartja a jogot, hogy bármikor nyilvánosságra hozzon minden olyan információt, amelyet a Fruugo

szükségesnek tart bármely alkalmazandó törvény, rendelet, jogi eljárás vagy kormányzati kérés teljesítéséhez. A Fruugo akkor is nyilvánosságra hozhatja az Ön adatait, ha úgy ítéli meg, hogy az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik vagy lehetővé teszik az ilyen nyilvánosságra hozatalt, beleértve az információk cseréjét más vállalatokkal és szervezetekkel csalásvédelmi célokból.

Ön elfogadja, hogy a Fruugo saját belátása szerint és előzetes értesítés nélkül megszüntetheti az Ön hozzáférését a Szolgáltatáshoz és/vagy blokkolhatja a Szolgáltatáshoz való jövőbeni hozzáférését, ha úgy ítéljük meg, hogy Ön megsértette a jelen ÁSZF-et vagy más Kiegészítő feltételeket, Szabályzatokat vagy irányelveket, amelyek a Szolgáltatás használatához kapcsolódhatnak. Ön elfogadja továbbá, hogy a jelen ÁSZF bármilyen megsértése jogellenes és tisztességtelen üzleti gyakorlatnak minősül, és helyrehozhatatlan kárt okoz a Fruugo számára, amelyre a pénzbeli kártérítés nem lenne megfelelő, és Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Fruugo bármilyen, a Fruugo által ilyen körülmények között szükségesnek vagy megfelelőnek ítélt tiltó vagy méltányos jogorvoslatot kapjon. Ezek a jogorvoslati lehetőségek kiegészítik a Fruugo bármely más, törvényes vagy méltányossági jogorvoslati lehetőségét.

Ön elfogadja, hogy a Fruugo indokolt esetben, saját belátása szerint és előzetes értesítés nélkül megszüntetheti az Ön hozzáférését a Szolgáltatáshoz, amely indokok magukban foglalhatják többek között (de nem kizárólagosan) a következőket: (1) a bűnüldöző vagy más kormányzati szervek kérését, (2) az Ön kérését (saját kezdeményezésű fiók törlése), (3) a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatáson keresztül kínált bármely szolgáltatás megszüntetését vagy lényeges módosítását, vagy (4) váratlan technikai hibákat vagy problémákat.

Ha a Fruugo jogi lépéseket tesz Önnel szemben a jelen ÁSZF megszegése miatt, a Fruugo jogosult lesz Öntől behajtani az ilyen lépésekkel kapcsolatos minden ésszerű jogi díjat és költséget, és Ön beleegyezik, hogy a Fruugo számára biztosított bármely más jogorvoslati lehetőségen túlmenően ezeket megfizet. Ön elfogadja, hogy a Fruugo nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének a jelen Felhasználási feltételek megsértése miatt történő megszüntetéséért.

Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférésének a jelen ÁSZF bármely rendelkezése alapján történő megszüntetése előzetes értesítés nélkül történhet, és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Fruugo azonnal deaktiválhatja vagy törölheti fiókját.

Minden olyan fiók, amelyet bizonyos ideig nem használtak, a Fruugo irányelveivel és szabályzataival összhangban megszüntethető, és a rajta lévő összes tartalom véglegesen törlésre kerülhet. Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatás által fenntartott vagy továbbított tartalmak törléséért vagy tárolásának elmulasztásáért.

18. SZELLEM ITULAJDONJOGGAL KAPCSOLATOS KÖVETELÉSEK

A Fruugo tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait, és rendelkezik egy működő Értesítési és eltávolítási eljárással. Ha úgy gondolja, hogy a Szolgáltatás keretein belül megsértették az Ön szellemi tulajdonjogait, kérjük, hogy a problémát a legal @fruugo.com e-mail címre jelentse az összes szükséges igazoló dokumentummal együtt, összhangban a Harmadik fél jogi panaszaira vonatkozó szabályzatunkkal.

19. PROMÓCIÓS KÓDOK

A Fruugo promóciós kódokat adhat ki, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy előnyökhöz, például kedvezményekhez jussanak a Szolgáltatás használatával leadott megrendeléseik vonatkozásában. Ezek a kódok nem átruházhatók, így csak az a személy használhatja fel őket, akinek kiadták, és csak a felhasználási feltételeknek megfelelően használhatók fel. Ha promóciós kódot

használ fel egy promóciós kedvezmény igénybevételéhez, először ellenőriznie kell, hogy azt Önnek adták-e ki, és hogy jogosult-e a kód használatára. A promóciós kedvezmény igénybevételéhez történő felhasználásával Ön megerősíti, hogy (i) jogosult a kód használatára; (ii) megfelel a kód használatára vonatkozó valamennyi feltételnek; és (ii) elfogadja a promócióhoz kapcsolódó feltételeket. Ha a Fruugo úgy találja, hogy Ön nem jogosult a promóció igénybevételére, vagy nem felel meg a promóció igénybevételének feltételeinek, a megrendelését elutasíthatja, vagy a kiskereskedő a promóciós kedvezmény alkalmazása nélkül is feldolgozhatja azt.

20. ÉRTÉKELÉSEK

A Fruugo nem jelenít meg fogyasztói értékeléseket a Termékekről a Szolgáltatásán. A Fruugo azonban gyűjti a Trust Pilot értékeléseit, hogy a felhasználók megoszthassák tapasztalataikat. A felhasználók nem értékelik az egyes Termékeket, de a Szolgáltatással kapcsolatos tapasztalataikat értékelhetik.

A Fruugo csak olyan véleményeket fogad el, amelyekhez megrendelésszámot csatoltak, hogy ellenőrizze, hogy minden vélemény valódi tapasztalaton alapul-e. Ha a felülvizsgálatot megrendelésszám nélkül nyújtották be, a Fruugo további információkat kérelmezhet. Ha ennek a kérésnek nem tesznek eleget, akkor eltávolítjuk az értékelést, mivel nem tudjuk megerősíteni, hogy az hitelesített vásárlótól származik-e.

21. A FRUUGO ONLINE KERESÉSI EREDMÉNYEINEK RANGSOROLÁSÁNAK MÓDJA

A Szolgáltatáson végzett keresések eredményei a következő tényezők alapján kerülnek rangsorolásra: relevancia (a keresési lekérdezés szempontjából), az érintett kiskereskedők korábbi értékesítési és szolgáltatási teljesítménye, valamint a Fruugo által a kiskereskedőtől a termék megvásárlása esetén kapott jutalék. Amennyiben a keresési eredményeket vagy a Termékkörhinta vagy más promóciós tartalmak tartalmát a Szolgáltatásban elsősorban a kiskereskedők által fizetett összegek befolyásolják (Szponzorált tartalom), ezt a tartalom vagy az eredmények mellett feltüntetjük.

22. AZ ÁSZF MEGSZEGÉSE

Kérjük, hogy az ÁSZF megsértését jelezze a Fruugo ügyfélszolgálatának.

23. ÉRTESÍTÉS

E-mailben vagy postai úton is küldhetünk Önnek értesítéseket. A Szolgáltatás az ÁSZF vagy egyéb ügyek változásairól szóló értesítéseket is közölhet, a Szolgáltatásban általánosan megjelenő értesítések vagy az értesítésekre mutató hivatkozások megjelenítésével.

24. MEGRENDELÉS TÖRLÉSE

A legtöbb esetben a megrendelés törlése a megrendelést követően nem lehetséges, mivel a kiskereskedők a legtöbb megrendelés esetében azonnal megkezdik a teljesítési folyamatot.

Ha van lehetőség a rendelés törlésére, a kiskereskedő tájékoztatni fogja Önt, hogy ez sikerült. Ha nem tudják törölni, például ha a megrendelését már elküldték, akkor meg kell várnia a szállítást, és vissza kell küldenie az árut a visszaküldési szabályzatunknak megfelelően.

Az alkalmazandó jogszabályok értelmében az EU-ban, az EGT-ben és az Egyesült Királyságban élő fogyasztóknak joguk van elállni bizonyos vásárlásoktól, vagy azokat visszatérítés ellenében törölni. Az elállási vagy felmondási jog (a továbbiakban együttesen: „Elállási jog”) lehetővé teszi az EU/EGT/UK- fogyasztó számára, hogy fizikai áruk vásárlása esetén a kiszállított javak kézhezvételétől számított 14 napon belül elálljon a vásárlástól, és visszatérítés ellenében visszaküldje a vásárlást.

Ettől függetlenül, és az EU/EGT/UK elállási jogának korlátozása nélkül a Fruugo önkéntes alapon visszatérési időszakot biztosít minden vásárlónak világszerte. Az eljárás részleteiről lásd a Megfelelőségi Elállási jogra vonatkozó szabályzatunkat.

A megrendelés törléséről a Visszaküldés, visszatérítés és lemondás oldalunkon ismertetett módon kell tájékoztatnia minket. Javasoljuk, hogy kérését az Interaktív Súgóközpontunkon keresztül nyújtsa be, mivel ez a leggyorsabb módja a törlés kérelmezésének, de az EU-ban, az EGT-ben és az Egyesült Királyságban élő ügyfelek, ha úgy kívánják, kitölthetik, kinyomtathatják és postai úton és elküldhetik nekünk az elállási űrlapot (de ez nem kötelező):

Kérjük, töltse ki a sor alatti részeket, nyomtassa ki és postázza a következő címre: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, Egyesült Királyság.


Címzett: Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, Egyesült Királyság.

Ezúton értesítem, hogy elállok az alábbi árukra vonatkozó adásvételi szerződéstől:

Megrendelésszám:

Megrendelés dátuma:

Az Ön neve:

Az Ön címe:

Az Ön a Szolgáltatáson használt fiókjának e-mail címe:

Az Ön aláírása:

Dátum:

Ahhoz, hogy a visszatérítést feldolgozhassuk, a Termék(ek)et vissza kell küldenie ahhoz a kiskereskedőhöz, akitől az árut vásárolta. Ez egy, a fentitől eltérő cím lesz; ezt az interaktív Súgóközponton keresztül teheti meg.

NE küldje el a Termékeket közvetlenül a Fruugónak - ez késleltetni fogja a lemondást és a visszatérítést.


25. JOGVITÁK ÉS ILLETÉKES JOGHATÓSÁG

Vevők és eladók

Ha vitába keveredik a Szolgáltatás egy másik felhasználójával vagy egy harmadik féllel, arra biztatjuk, hogy lépjen kapcsolatba a másik féllel, és próbálja meg békés úton megoldani a vitát.

A Termékkel kapcsolatos problémákat elsősorban közvetlenül a Terméket értékesítő kiskereskedőnek kell felvetni.

Azok a vevők és eladók, akik nem tudják megoldani a Szolgáltatáson keresztül történő tranzakcióval kapcsolatos vitát, együttműködhetnek a Fruugo ügyfélszolgálatával a megoldás érdekében. A Fruugo kizárólagos és abszolút belátása szerint a Fruugo megpróbálhat segíteni Önnek a viták jóhiszemű rendezésében, de nem hozunk ítéleteket vagy döntéseket jogi kérdésekkel vagy követelésekkel kapcsolatban. A Fruugo nem köteles megoldani a vitákat vagy segíteni azok rendezésében.

Ön beleegyezik, hogy mentesíti a Fruugót a más felhasználókkal vagy harmadik felekkel folytatott vitákból eredő követelések, igények és károk alól.

Vevők és Fruugo

Ha vita merül fel Ön és a Fruugo között, javasoljuk, hogy a megoldás érdekében vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a Súgóközponton keresztül.

A jelen Megállapodásra Anglia és Wales törvényei vonatkoznak, és a Megállapodást azokkal összhangban kell értelmezni. A jelen Megállapodással kapcsolatos bármely jogvita esetén Ön beleegyezik, hogy aláveti magát az angol bíróságok kizárólagos joghatóságának. Ön vagy a Fruugo az arra alkalmas kérdéseket vitarendezésre a Centre for Effective Dispute Resolution, https://www.cedr.com számára továbbíthatja, vagy ha Ön az EU-ban lakik, akkor az Európai Bizottság online vitarendezési platformján keresztül, amelyhez itt férhet hozzá: https://ec.europa.eu/consumers/odr .

26. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Fruugo nem vállal felelősséget Önnel szemben, akár szerződés, akár jogellenes károkozás (beleértve a gondatlanságot is) vagy más okból keletkezett véletlen, különleges, közvetett vagy következményes veszteségekért vagy károkért, bármilyen (közvetlen vagy közvetett) nyereségkiesésért, elmaradt értékesítésért, jóindulat vagy jó hírnév elvesztéséért, üzleti veszteségért, harmadik felek követeléseiért, tiszta gazdasági veszteségért, amelyek a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeink teljesítéséből vagy nem teljesítéséből erednek vagy azzal összefüggésben keletkeznek, beleértve az olyan károkat, amelyek ésszerűen előre láthatóak voltak a Szolgáltatás igénybevételének időpontjában.

A jelen ÁSZF egyetlen rendelkezése sem zárja ki vagy korlátozza felelősségünket a gondatlanságunk által okozott halálesetért vagy személyi sérülésért.

Olyan személy, aki nem szerződő fele a jelen ÁSZF-nek, nem jogosult a szerződésekről (harmadik felek jogairól) szóló 1999. évi törvény alapján semmilyen feltétel érvényesítésére.

Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezését a bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találja, az ilyen rendelkezés érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezését. Ha a Fruugo nem gyakorolja vagy nem érvényesíti az ÁSZF-ben foglalt bármely jogát vagy rendelkezését, az nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.

A Fruugo jogosult bármely jogát átadni vagy átruházni, illetve a jelen ÁSZF szerinti bármely kötelezettségét harmadik félnek alvállalkozásba adni. A Fruugo jogosult arra, hogy jogait és kötelezettségeit (az Ön előzetes beleegyezése nélkül) bármelyik kapcsolt vállalkozásának átengedje vagy arra átruházza. Ön elfogadja, hogy a Fruugo fiókja személyes és nem átruházható. A Fruugo kifejezett írásbeli engedélye nélkül Ön nem engedheti vagy ruházhatja át jogait, illetve nem adhatja alvállalkozói szerződésbe a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeit.

A jelen ÁSZF szabályozza az Ön és a Fruugo közötti teljes kapcsolatot, és a kapcsolatunk fennállásának teljes időtartama alatt hatályban marad. A jelen Megállapodásban foglaltak egyike sem irányul arra, hogy Ön és a Fruugo között partnerséget, közös vállalkozást vagy ügynöki kapcsolatot, munkaviszonyt vagy franchise-jogviszonyt hozzon létre, és nem is értelmezhető úgy.

A jelen Megállapodás (beleértve az itt hivatkozott eljárásokat és szabályzatokat) képezi az Ön és a Fruugo közötti teljes megállapodást, és a felek között a jelen Megállapodás tárgyát illetően létrejött minden korábbi megállapodás helyébe lép.

A Szolgáltatás Ön általi használatára további feltételek vonatkozhatnak, amelyek a partneri szolgáltatások, harmadik féltől származó tartalmak vagy harmadik féltől származó szoftverek használatakor érvényesek lehetnek. A jelen ÁSZF-ben szereplő szakaszcímek csak a könnyebbség kedvéért szerepelnek.

A jelen ÁSZF azután is érvényben marad, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférése megszűnik, vagy a Szolgáltatás használata befejeződik.