Fruugo Harmadik felek jogi panaszaival kapcsolatos irányelve

Ez az Irányelv vonatkozik minden olyan harmadik féltől („Öntől”, „Önöktől”) származó panaszra, értesítésre vagy egyéb közlésre („panasz”), amely a Fruugo platformjainak vagy a Fruugo szolgáltatásainak a Fruugo kiskereskedői általi helytelen használatára vonatkozik. A jelen Irányelvet a Felhasználási feltételeinkkel („FF”) és Adatvédelmi szabályzatunkkal összefüggésben értelmezhetők.  Ön elfogadja a jelen Irányelvben foglaltakat azzal, hogy beküld hozzánk egy panaszt (bármilyen formában). 

Ahogy a Felhasználási feltételekben is fel van tüntetve, a Fruugo felületén megjelenített minden terméket független kiskereskedők értékesítik.  Sem vevői, sem eladói nem vagyunk a termékeknek.  Egy platformot biztosítunk és a kiskereskedők kereskedelmi ügynökeként járunk el, így lehető téve a kiskereskedők számára a tranzakciók lebonyolítását.  Egy szerződés jön létre a termék értékesítésének teljesítésekor, amely kizárólag a vásárló és az előadó között jön létre.  Az ilyen szerződésekben mi nem vagyunk félként feltüntetve és nem vállalunk semmilyen felelősséget az ilyen szerződésekkel kapcsolatban.  Nem kezeljük, ellenőrizzük vagy látjuk a vonatkozó termékeket és nem mi biztosítjuk a szolgáltatás teljesítését. 

Ettől függetlenül tiszteletreméltó online kiskereskedelmi ügynökként, komolyan vesszük a jogi panaszokat.  A piacterünk integritása a legfontosabb dolog a vállalkozásunk és partnereink számára.  Ebből kifolyólag bevezettük ezt az Irányelvet, amely (korlátozás nélkül) vonatkozik a Fruugo bármely kiskereskedőjére, akik állítólag:

  • szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértést követtek el;
  • szerződéses megállapodásokat szegtek meg;
  • szabályozói vagy törvényi kihágásokat követtek el; és
  • bármely nem szerződéses és nem törvényi kötelességgel kapcsolatos kihágásokat követtek el, például kártérítés vagy méltányosság.

1.Értesítés

Minden szellemi tulajdonnal kapcsolatos panaszt a Jogi Csoportunkhoz kell benyújtani az alábbi, erre a célra szolgáló bejelentési űrlapokon keresztül. Így biztosíthatja, hogy panasza azonnali figyelmet kapjon. A Fruugo fenntartja a jogot, hogy ne válaszoljon azokra a panaszokra, amit nem megfelelő űrlapon nyújtanak be, ill. az alábbi 4. fejezetben említett határidők nem vonatkoznak az 1. fejezet megsértésével benyújtott panaszokra.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy panaszait a megfelelő űrlapon jelenti a Fruugo elé:

Ha jogtulajdonosként egy feltételezett jogsértést szeretne bejelenteni, használja a következő űrlapot:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB5xSSKqcgFH1zmMdteLLw8z1zcWWCS7p_ezl-HxMCkAkklQ/viewform

Ha a jogtulajdonos nevében eljáró ügynökként szeretne feltételezett jogsértést bejelenteni, használja a következő űrlapot:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Ss8m2RlUD-IripCtKpFM44r3HIzmU-IHYlJzIwgqhv6ySQ/viewform

Ha kormányzati vagy szabályozó szerv nevében szeretne jogsértést bejelenteni, használja a következő űrlapot:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9_m_8kjyobFrSQsT67iNTjUJCgr76jQ_aY0qaZXUgadIBKw/viewform

2.A panasz tartalma

A panaszának tartalmaznia kell minden észszerűen szükséges információt és bizonyítékot, amelyre szükségünk lehet nekünk és az érintett kiskereskedő(k)nek a panasz megértéséhez és a panasz jogi megalapozottságához.  Ez alatt azt értjük, hogy a panasznak (legalább) tartalmaznia kell a vonatkozó jogok, jogalapok és/vagy felelősségek egyértelmű magyarázatát és bármely kapcsolódó joghatóságot; az Ön jogi kihágásra vonatkozó állítását észszerűen alátámasztó tényeket; Fruugon történő megjelenéssel/megjelenésekkel kapcsolatos adatokat, beleértve az állítólag szabálysértő termékekre mutató hivatkozásokat; adott esetben a védjegyek számát; az érintett joghatóságokat és bármely más releváns adatot, amely a segítségünkre lehet panaszának lehető leghatékonyabb kezelésében. 

Kérjük, ne biztosítson túlzó, irreleváns és/vagy nem egyértelmű dokumentumokat vagy információt nekünk, mivel ez késleltetni fogja panaszának kezelését.  Fenntartjuk a jogot a nem egyértelmű vagy túl hosszú panaszok elutasítására (iránymutatóként: a magyarázat nem lehet 3 A4-es oldalánál hosszabb (ebbe a korlátozásba nem tartoznak bele a bizonyítékok)). 

Minden részünkre biztosított információnak vagy dokumentációnak angol nyelvűnek kell lennie vagy le kell fordítani őket angol nyelvre, mivel a Jogi csapatunk kizárólag a központunkban, az Egyesült Királyságban működik.  

Fenntartjuk a jogot arra, hogy ne tegyünk lépéseket addig, míg panasza meg nem felel az Irányelv jelen pontjának.  

3.A számunkra biztosított információk

A platformként, illetve a Fruugon megtalálható kiskereskedők nevében eljáró kereskedelmi ügynökként betöltött pozíciónkból kifolyólag kötelességünk a kiskereskedőket érintő panaszokat az adott kiskereskedő részére továbbítani.  A panasz beküldésével Ön beleegyezik ebbe, illetve az ehhez szükséges bármilyen személyes adatok feldolgozásába.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a panasz beküldésének eredményeként az érintett kiskereskedő(k) felveheti(k) Önnel a kapcsolatot, ha szeretnék megbeszélni vagy vitatni a panaszt.  Ön beleegyezik abba, hogy konstruktív és jószándékú magatartást fog tanúsítani a kapcsolódó kiskereskedő(k) felé és azonnal értesít minket a vonatkozó megbeszélés vagy vita eredményéről.  Ön szintén beleegyezik abba, hogy a Fruugo nem felelős semmilyen jogi vagy pénzügyi következményekért, vagy bármilyen Önnek okozott kárért, amelyek az ilyen megbeszélésekkel vagy vitákkal kapcsolatosan vagy ezekből eredően keletkeznek.    

4.Időintervallumok

Arra törekszünk, hogy az első válaszunkat három munkanapon belül továbbítsuk az Ön részére, de fenntartjuk a jogot e időintervallum értesítés nélküli megváltoztatására.  A jogi csapatunk korlátozott erőforrásokkal rendelkezik és fontossági sorrendet kell fenntartania, különösen a forgalmas időszakokban. 

Bármilyen ezt követő kommunikáció során olyan gyorsan válaszolni fogunk Önnek, amilyen gyorsan az észszerűen megvalósítható a Jogi csapatunk kapacitását és a legsürgetőbb panaszok előtérbe helyezését figyelembe véve. 

Ha úgy érzi, hogy panasza sürgős, akkor ezt egyértelműen tüntesse fel a panaszán az okokra vonatkozó magyarázattal együtt (például, ha komoly esély van a nyilvánosság előtti sérelemre). 

5.A válaszunk

A jelen Irányelvnek történő megfelelőség esetén észszerű időn belül minden olyan lépést megteszünk, amelyet az adott körülmények között jogilag indokoltnak és szükségesnek tartunk az adott körülmények között.  A válaszunk esetleg (de nem feltétlenül) tartalmazhatja a megjelenés az érintett joghatóságok némelyikében vagy mindegyikében történő letiltását vagy eltávolítását, a kiskereskedő(k) értesítését a problémáról, kapcsolatfelvételt a vonatkozó kiskereskedővel/kiskereskedőkkel a probléma megoldása érdekében és/vagy az Ön értesítését a megtett lépésekkel kapcsolatban. 

Minden ilyen lépés a saját kizárólagos döntésünk alapján történik és nem vagyunk kötelesek lépéseket tenni pusztán azért, mert Ön beküldött nekünk egy panaszt.  Nem biztosítjuk és szavatoljuk, hogy az általunk megtett lépések ideiglenesen vagy véglegesen hatékonyak lesznek bármely cél elérését illetően és nem vagyunk kötelesek nyomon követni vagy bármilyen formában ellenőrizni az általunk esetlegesen megtett lépések folyamatos hatékonyságát és/vagy megfelelőségét. 

Ezen felül fenntartjuk a jogot arra, hogy az Ön értesítése nélkül visszaállítsuk a megjelenéseket és/vagy kiskereskedőket abban az esetben, ha a vonatkozó panasz a 2. szakasz értelmében vagy más módon nem bizonyul megalapozottnak.

6.Általános

A jelen Irányelvet az angol törvények szabályozzák és ezennel Ön visszavonhatatlanul elfogadja, hogy bármely a jelen Irányelvvel és a jelen Irányelvvel kapcsolatos jogokkal és kötelességekkel (beleértve a nem szerződéses jogokat és kötelességeket) kapcsolatosan az Anglia és Wales joghatóságához tartozó bíróságok az illetékesek.   Ön elfogadja, hogy az illetékes joghatóság bírósága dönthet úgy, hogy hatályosnak nyilvánítja a Felek jelen Irányelv értelmében tett szándékait abban az esetben is, ha a jelen Irányelv bármely részét érvénytelennek vagy betarthatatlannak minősíti, és így az Irányelv fennmaradó elemei továbbra is teljes mértékben érvényesnek és hatályban lévőnek minősülnek.